Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Oslavy významných jubileí patria medzi sviatočné a zároveň nezabudnuteľné chvíle v existencii každej inštitúcie. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre oslávila 10. októbra 65. výročie svojho vzniku. Jubileum bolo príležitosťou pripomenúť si významné skutočnosti, ktoré ovplyvňovali jej smerovanie až do súčasnosti a tiež zamyslieť sa nad novými výzvami.

vložil: Renáta Chosraviová

Za prítomnosti reprezentantov Európskej komisie, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej rektorskej konferencie bol v Bratislave slávnostne otvorený už 21. ročník medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry Akadémia & Vapac.

vložil: Renáta Chosraviová

Hlavnú cenu tohtoročného filmového festivalu Agrofilm, ktorý sa skončil 7. októbra v Nitre, získal český film Geoderma – živý plášť planéty Zem. Cenu rektora SPU v Nitre si odniesla britská snímka.

vložil: Renáta Chosraviová

Naštartovanie intenzívnej bilaterálnej spolupráce v oblasti vedy, vzdelávania,  výskumu i kultúry bolo predmetom stretnutia šiestich zástupcov Bielocerkevskej národnej agrárnej  univerzity (BNAU) na Ukrajine, vedených rektorom prof. Dr. Anatolijom Danylenkom, s predstaviteľmi SPU v Nitre. Na pracovnú návštevu SPU zavítali 9. októbra. Hostí na pôde univerzity prijal rektor Dr.h.c. prof. Ing Peter Bielik, PhD.

vložil: Renáta Chosraviová

Promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a odovzdanie certifikátov absolventom medzinárodného MBA štúdia Agrárny obchod a podnikanie, to bol program slávnosti, ktorá sa v aule SPU v Nitre za prítomnosti akademických funkcionárov všetkých fakúlt konala 6. októbra. Tohtoročná promócia bola predsa len výnimočná a slávnostnejšia ako po iné roky, keďže sa konala v dňoch, keď si pripomíname 65. výročie vzniku SPU v Nitre.