Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Koncom mája ( 20. - 23.) sa v Paríži, Francúzsko, konalo Fórum OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj). Zúčastnila sa na ňom aj zástupkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Mgr. Kristína Gendová Ruzsíková (Odbor zahraničnej koordinácie) a za Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre prodekanka FBP prof. Adriana Kolesárová.

vložil: Renáta Chosraviová

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany, pod vedením konateľa Ing. Jána Lajdu, získal ocenenie v jubilejnom 15. ročníku prestížnej súťaže NAJ naše pole, v rámci ktorej 29. mája v priestoroch kaštieľa Château Appony v Oponiciach vyhodnocovali výsledky najlepších pestovateľov za rok 2018.

vložil: SPU Web Editor

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre privítala v polovici mája účastníkov stretnutia k projektu Interreg Europe BIOREGIO, ktorý sa zameriava na modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály. Na projekte participujú tri fakulty SPU v Nitre – Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Technická fakulta a Fakulta ekonomiky a manažmentu.

vložil: Renáta Chosraviová

Inžinier architekt Vladimír Dedeček, významná osobnosť slovenskej architektúry 20. storočia, ktorej rozsiahle dielo má svoje pevné miesto v kultúre a histórii Slovenska, 26. mája oslávil svoje 90. narodeniny. Jubilant má veľmi blízky vzťah k našej univerzite a mestu. Je autorom nadčasového areálu SPU, ktorý koncom päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia spolu so svojimi spolupracovníkmi naprojektoval a postavil.

vložil: SPU Web Editor

Trojica študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU, Michaela Šugrová, Patrik Mazan a Marek Plachý, si 23. mája prevzala zvláštnu cenu v kategórii Mladý delfín za prácu na tému "Jak úspěšně komunikovat skolu, na které studuji." Súťaž Marketér roka každoročne vyhlasuje Česká marketingová společnost.