Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Významné osobnosti mesta Nitry v kultúrno-spoločenskej aj športovej oblasti ocenili na slávnostnom zasadnutí  Mestského zastupiteľstva v synagóge. Konalo sa pri príležitosti 770. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Nitre, ktoré sme si pripomenuli 2. septembra.

vložil: Renáta Chosraviová

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre je pripravená otvoriť nový akademický rok v novom šate.

vložil: Renáta Chosraviová

Predstavitelia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Al-Quds Open University v Ramalláhu, Palestína, podpísali dohodu o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva medzi oboma stranami.

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre bola prostredníctvom Transferového centra spolu s Centrom edukačného manažmentu UK v Bratislave národným partnerom v projekte University-Business Cooperation in Europe (UBC), ktorý bol realizovaný v rokoch 2016 a 2017 konzorciom vedeným Výskumným centrom pre vedu a podnikanie (Nemecko) pre Európsku komisiu.

vložil: Renáta Chosraviová

Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl si v týchto dňoch pripomínajú 50 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Udalosť, ktorá zastavila demokratizáciu českej a slovenskej spoločnosti, mala tragický vplyv nielen na politický, spoločenský, akademický a kultúrny život, ale aj súkromný život jednotlivcov žijúcich v Československu na ďalších 21 rokov.