Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci Týždňa vedy a techniky sa 7. novembra uskutočnila sprievodná akcia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulty biotechnológie a potravinárstva s názvom Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Podujatie sa zároveň konalo pri príležitosti Svetového dňa chleba pripadajúceho na 16. október.

vložil: SPU Web Editor

Na programe ustanovujúceho zasadnutia Akademického senátu SPU, ktoré sa konalo  5. novembra v Kongresovom centre SPU, bolo zloženie sľubu novozvolených členov, ako aj  voľby predsedu, podpredsedov, tajomníka a členov pracovných komisií.

vložil: Renáta Chosraviová

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre organizovalo tretí ročník dňa vedy.

vložil: SPU Web Editor

Slávnostnými imatrikuláciami 216-tich študentov  denného bakalárskeho štúdia Technickej fakulty  sa dnes v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre začal imatrikulačný týždeň.

vložil: Renáta Chosraviová

Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov so sídlom na SPU v Nitre bola 13. októbra prijatá za riadneho člena Európskej rady pre vidiecke právo (CEDR).