Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Z rúk rektorky doc. Klaudie Halászovej si 25. februára prevzali menovací dekrét o udelení  čestného titulu „profesor emeritus“  štyria odborníci SPU v Nitre.

vložil: SPU Web Editor

Medzi prvou dvadsaťpäťkou najperspektívnejších študijných odborov sú aj tri, ktoré ponúka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. V rámci nich si záujemcovia môžu vybrať z dvadsiatich študijných programov.

vložil: Renáta Chosraviová

Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave sa 14. februára za účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho konalo výročné zasadnutie Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky. Hlavným bodom programu bol odpočet plnenia záväzkov koalície, prezentácia pristupujúcich členov a odovzdanie ocenení Digitálna jednotka 2018. Medzi pätnástimi novými členmi koalície je aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

vložil: SPU Web Editor

Na ôsmom ročníku Záhradníckeho fóra 2019, ktoré sa konalo 13. a 14. februára v priestoroch PKO v Nitre, boli vyhlásení víťazi súťaže Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2018. Mimoriadnu cenu poroty v kategórii Záhrada roka udelila Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Interaktívnej experimentálnej záhrade FZKI.

vložil: SPU Web Editor

Myšlienka vytvoriť školiaci modul, ktorý by študentom umožnil získať hlbšie vedomosti a zručnosti z oblasti konštrukcie, predaja a servisu poľnohospodárskej, lesníckej a komunálnej techniky, vznikla z iniciatívy dekana Technickej fakulty SPU v Nitre prof. Romana Gálika a prezidenta AGRION-u, Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR, Ing. Petra Matejoviča.