Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Akrobatický rock and roll v podaní tanečných párov športového klubu RRC Hydrorock Bratislava či bratislavské trio The Cellmates inšpirované rock and rollovým štýlom. Aj to boli účinkujúci jedenásteho ročníka Akademického plesu nitrianskych univerzít, ktorý sa pod záštitou rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., a rektora UKF prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc., uskutočnil  20. januára v Estrádnej hale Parku kultúry a oddychu v Nitre.

vložil: SPU Web Editor

Na zasadnutí Vedeckej rady Mendelovej univerzity v Brne, ktorá sa konala 16. januára 2018, odovzdal rektor MU prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., najvyššie ocenenie rektorovi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr. h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. Ocenenie mu bolo udelené za celoživotné dielo, výsledky počas výkonu funkcie rektora a internacionalizáciu univerzít v rámci Vyšehradskej asociácie univerzít (VUA).

vložil: SPU Web Editor

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov na návrh Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa Dr. Ing. Miroslave Požgajovej, Ing. Zuzane Kňažickej, PhD. a  Dr. Oksane Sytar, PhD. Trojici odborníčok slávnostne odovzdal dekréty rektor SPU Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

vložil: SPU Web Editor

V novembri 2017 uplynulo 25 rokov od založenia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je dnes jednou z troch reprezentácií vysokých škôl a ktorá združuje rektorky a rektorov vysokých škôl vymenovaných prezidentom Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti sa 18. decembra 2017 vo Vígľaši konalo slávnostné zasadnutie SRK za účasti predsedu výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport NR SR Ľubomíra Petráka a štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Oľgy Nachtmanovej.

vložil: Renáta Chosraviová

Vážení kolegovia, milí študenti, opäť máme pred dvermi Vianoce  -  najkrajšie a najočakávanejšie sviatky roka, ktoré sa nesú v znamení dobra, pokoja, radosti, rodiny. Vianočné obdobie je už tradične príležitosťou pripomenúť si to, čo nám končiaci sa rok priniesol, popriať si splnenie prianí v nastávajúcom roku a zároveň sa poďakovať. Rád by som sa poďakoval vám všetkým za zodpovednú vykonanú prácu v prospech rozvoja našej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá v tomto roku oslávila 65. výročie svojho vzniku, za šírenie jej dobrého mena doma i v zahraničí.