Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Svet fauny, taký je názov druhého ročníka výstavy exotických živočíchov, ktorú otvorili 6. júna v skleníkoch Botanickej záhrady SPU. Návštevníci tu až do nedele môžu obdivovať vodné aj suchozemské korytnačky, hady, jaštery, žaby či najrôznejší hmyz.  

vložil: Renáta Chosraviová

Univerzita pod holým nebom a veľmi cenný kontakt s praxou. Aj takto možno charakterizovať najväčšiu odbornú poľnohospodársku výstavu na Slovensku - Celoslovenské dni poľa v Dvoroch nad Žitavou. Už tradične ju organizuje spoločnosť Profi Press, s. r. o., vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci so Združením agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou.

vložil: Renáta Chosraviová

V zasadacej miestnosti Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa 30. mája uskutočnil RIS Fellowship workshop pre študentov a absolventov, ktorí sa v rámci prestížneho projektu EIT Food Hub uchádzajú o stáž vo firmách a spoločnostiach zameraných na agrosektor a potravinový systém v rámci krajín EÚ.

vložil: Renáta Chosraviová

V zmysle platného Memoranda o spolupráci medzi Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) SR a SPU v Nitre Katedra verejnej správy Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre a NKÚ od 25. januára do 31. mája realizovali kurz ďalšieho vzdelávania pre kontrolórov fungovania samospráv.  

vložil: Renáta Chosraviová

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa 29. mája konali obhajoby záverečných MBA prác. Prestížne štúdium ukončilo deväť študentov.