Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Jar prináša do Nitry už tradične Gardeniu, medzinárodnú predajnú výstavu pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov, kvetov a životného prostredia. Na národnom výstavisku Agrokomplex ani v tomto roku nechýbala Botanická záhrada a v OC Centro sa návštevníkom predstavila Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva.

vložil: SPU Web Editor

Zástupcovia vedenia našej univerzity  prijali 17. apríla na pôde špičkového výskumného centra AgroBioTech  delegáciu,  vedenú veľvyslankyňou Kuby na Slovensku, J. E. Yamilou Soniou Pita Montes.

vložil: SPU Web Editor

Akademický senát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na svojom zasadnutí 11. apríla 2018  volil kandidáta na funkciu rektora na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie. Z desiatich navrhnutých osobností kandidatúru prijali: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., dekanka FZKI, prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka FEM, prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc., vedúca Katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ a doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka FEŠRR.

vložil: SPU Web Editor

V kalendári je veľa významných dní, no 28. marec, deň narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského (1592-1670), veľkého pedagóga, filozofa a humanistu, je v našom povedomí synonymom úcty k učiteľom. Pedagogická obec si naprieč stáročiami  kladie za vzor jeho zásady výchovy novej generácie, myšlienky, ktoré nestarnú.

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdala  ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy  šesťdesiatim pedagógom a osobnostiam z oblasti školstva. Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo 27. marca v Bratislave.