Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa 2. októbra v rámci predmetu Global marketing and emerging markets konala prednáška sýrskej imigrantky, poľnohospodárskej inžinierky Ghazal Zalkat, ktorá žije a pracuje vo Švédsku. Zameraná bola na priblíženie postavenia imigrantov a možnosti ich uplatnenia v podnikateľskej sfére v novej krajine.

vložil: Renáta Chosraviová

Technická fakulta SPU v Nitre si na slávnostnom zasadnutí svojej vedeckej rady, ktoré sa konalo 10. októbra v aule univerzity, pripomenula 50. výročie založenia.

vložil: Renáta Chosraviová

Lidl Slovenská republika rozširuje svoj vzdelávací projekt v oblasti maloobchodu Retail Academy. Po Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave bude tento koncept fungovať aj na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (FEM) v Nitre. Prví nitrianski študenti zasadli do lavíc Retail Academy začiatkom októbra.

vložil: SPU Web Editor

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 8. októbra uskutočnili imatrikulácie 1225 študentov prvých ročníkov bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia.

vložil: Renáta Chosraviová

Na tridsiatom piatom Medzinárodnom filmovom festivale Agrofilm 2019 oceňovali najlepších tvorcov dokumentárnych filmov venovaných poľnohospodárstvu, potravinárstvu a kvalite životného prostredia. Autori ocenených filmov si ceny prevzali 4. októbra na slávnostnom ceremoniáli v sále multikina Mlyny Cinemas v Nitre.