Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre privítala v polovici mája účastníkov stretnutia k projektu Interreg Europe BIOREGIO, ktorý sa zameriava na modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály. Na projekte participujú tri fakulty SPU v Nitre – Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Technická fakulta a Fakulta ekonomiky a manažmentu.

vložil: Renáta Chosraviová

Inžinier architekt Vladimír Dedeček, významná osobnosť slovenskej architektúry 20. storočia, ktorej rozsiahle dielo má svoje pevné miesto v kultúre a histórii Slovenska, 26. mája oslávil svoje 90. narodeniny. Jubilant má veľmi blízky vzťah k našej univerzite a mestu. Je autorom nadčasového areálu SPU, ktorý koncom päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia spolu so svojimi spolupracovníkmi naprojektoval a postavil.

vložil: SPU Web Editor

Trojica študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU, Michaela Šugrová, Patrik Mazan a Marek Plachý, si 23. mája prevzala zvláštnu cenu v kategórii Mladý delfín za prácu na tému "Jak úspěšně komunikovat skolu, na které studuji." Súťaž Marketér roka každoročne vyhlasuje Česká marketingová společnost.

vložil: Renáta Chosraviová

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Klaudia Halászová a dekani jednotlivých fakúlt podpísali 21. mája Kolektívnu zmluvu na roky 2019 – 2021. V mene  Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre zmluvu podpísala predsedníčka Výboru UO doc. Zuzana Hlaváčová.

vložil: Renáta Chosraviová

V spolupráci Katedry záhradnej a krajinnej architektúry a Katedry biotechniky zelene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre  sa v týchto dňoch koná v Piešťanoch letná škola zameraná na témy klimatických zmien  a postupov v záhradno-krajinárskej tvorbe pri vytváraní a udržiavaní urbanizovaných zelených priestranstiev.