Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

V tomto roku sa konal 2. ročník slovenskej edície celosvetového projektu Pre ženy vo vede, ktorý vyhlasuje Spoločnosť L'Oréal Slovensko v spolupráci so svetovou organizáciou UNESCO, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou akadémiou vied. Cieľom projektu je upozorniť na prácu slovenských vedkýň a upriamiť pozornosť médií na ich talent a úspechy, aby v nich mohla mladá generácia vidieť vzory a motivovala ju k zvoleniu vedeckej kariéry.

vložil: SPU Web Editor

Za účasti členov Rady Výskumného centra AgroBioTech, gestorov laboratórií a pozvaných hostí sa 14. júna uskutočnilo riadne zasadnutie Rady VC ABT,  na ktorom boli prezentované informácie zamerané na nasledujúce monitorovacie obdobie projektu Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech.

vložil: SPU Web Editor

Na návrh Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre priznala Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov 29. mája 2018 vedecký kvalifikačný stupeň IIa v odbore Ing. Júliusovi Árvayovi, PhD., z Katedry chémie FBP.

vložil: SPU Web Editor

Na rektorát  našej univerzity zavítal v piatok 1. júna vzácny hosť z Kuby. Cieľom zahraničnej cesty Dr. C. Maria Manuela Aresa Sáncheza, vrcholového predstaviteľa  Ministerstva vyššieho vzdelávania Kuby, bol podpis dvoch bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami jeho krajiny, menovite Havanskou univerzitou a Univerzitou Maxima Gomeza Baeza v Ciego de Avila a našou Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou.

vložil: SPU Web Editor

Botanická záhrada SPU v Nitre privítala 1. – 3. júna vo svojich skleníkoch návštevníkov prvej slovenskej výstavy korytnačiek, ktorú pripravila v spolupráci s Klubom chovateľov korytnačiek. Predstavila na nej vyše päťdesiat druhov týchto obľúbených zvierat z celého sveta.