Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

V Kongresovom centre SPU v Nitre sa 26. apríla stretli delegáti výročnej konferencie Univerzitnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre. Pozvanie prijal aj predseda OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavel Ondek, podpredseda zväzu a predseda Združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., pracovníčka Združenia VŠaPRO Eva Čahojová, členovia vedenia univerzity, fakúlt a ďalší hostia.

vložil: SPU Web Editor

V Kongresovej hale Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa 25. apríla uskutočnil DNAday 2018, cyklus prednášok zameraných na popularizáciu kľúčových objavov spojených s genetikou. Podujatie bolo súčasťou programu DNAday Slovakia, ktorý sa koná každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa DNA.

vložil: SPU Web Editor

Vrtuľky poháňané vetrom, osadené na vodnej ploche Hangócky,  obzvláštňujú letnú sezónu  v nitrianskom  parku, obľúbenom mieste vychádzok Nitranov.  Novinku uviedli do života v utorok 24. apríla popoludní, za prítomnosti jej autorov, študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, pedagógov, aj sponzorov, ktorí umožnili študentský nápad zrealizovať.

vložil: SPU Web Editor

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., privítal na pôde univerzity mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Bieloruskej republiky v SR Igora Alexandroviča Leščeňu. Cieľom jeho návštevy boli rozhovory o nadviazaní hlbšej spolupráce SPU v Nitre s bieloruskými univerzitami a výskumnými inštitúciami.

vložil: SPU Web Editor

Na pôde Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa 19. apríla zišli účastníci stretnutia k projektu grantovej schémy Erasmus+, Strategické partnerstvá s názvom: Vytvorenie HACCP tréningových modulov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív vo svetle európskych štandardov.