Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Nová kniha s názvom Vinárstvo, someliérstvo a enogastronómia prináša komplexné najmodernejšie poznatky z oblasti vinohradníctva, vinárstva, vinárskych technológií, chemického zloženia vína, ale aj zo someliérstva a enogastronómie. Autormi sú uznávaní odborníci v uvedenej oblasti z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre  - prof. Štefan Poláček, prof. Ján Tomáš, doc. Vladimír Vietoris a Ing. Mária Lumnitzerová. Ako  uvádzajú, komplexná publikácia o úlohe vína v kultúrnom dedičstve národa, jeho výrobe, chemickom zložení, servírovaní a význame v enogastronómii doposiaľ na Slovensku chýbala.

vložil: Renáta Chosraviová

V priestoroch Technickej fakulty SPU v Nitre 5. marca otvorili jedinečnú výstavu cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Návštevníci môžu vidieť viac ako dvadsať produktov a služieb firiem, ktorým nie sú cudzie pojmy ako recyklácia, ekodizajn, opätovné používanie, refurbishing, upcycling alebo zero waste. Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu MOVECO.

vložil: Renáta Chosraviová

Pozemkové úpravy. Horúca téma posledných mesiacov na Slovensku vyvolávajúca diskusie, ktoré sú prezentované nie vždy príjemnými vyjadreniami zúčastnených strán. Paradoxom celého procesu je, že všetky zúčastnené strany chcú dospieť k rovnakému výsledku – k poriadku vo vlastníckych vzťahoch na Slovensku, len zatiaľ nedokážu nájsť spoločnú reč. O nástrahách, ktoré prináša „chaos“ vo vlastníckych vzťahoch pre nás všetkých, sme hovorili s doc. Zlaticou Muchovou z Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

vložil: SPU Web Editor

Tridsaťštyri mladých vysokoškolských učiteľov a doktorandov skladalo 14. a 15. februára záverečnú kolokviálnu skúšku z Kurzu vysokoškolskej pedagogiky, ktorý sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre realizuje v dvojročných cykloch kontinuálne už 55 rokov. V súčasnosti je akreditovaný medzinárodnou spoločnosťou pre inžiniersku pedagogiku IGIP sídliacou vo Villachu.

vložil: Renáta Chosraviová

V priestoroch priemyselného parku vo Vrábľoch sa 26. februára konalo slávnostné otvorenie nového výrobného závodu Auria Solutions Slovensko, s.r.o., na ktoré boli pozvaní zástupcovia Fakulty ekonomiky a manažmentu a Technickej fakulty SPU v Nitre.