Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Aktívna medzinárodná projektová činnosť Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja sa v rámci posledných výziev sústredila na kľúčové regióny, ktoré sú v centre záujmu i stratégie internacionalizácie vzdelávania na SPU v Nitre. K týmto prioritným regiónom spolupráce jednoznačne patrí aj Južná Amerika. Špeciálnu pozornosť FEŠRR sústredila na Národnú univerzitu v La Plata v Argentíne. Dôvodom je najmä dlhoročná predchádzajúca spolupráca v rôznych oblastiach, ako aj formách.

vložil: Renáta Chosraviová

Na výstavisku Agrokomplex sa 31. mája uskutočnil šiesty Chovateľský deň ošípaných s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

vložil: Renáta Chosraviová

V polovici júna sme spoznali najlepšie slovenské pivá, víťazov tohtoročnej anonymnej degustačnej súťaže Slovenská pivná korunka. Počas galavečera, na ktorý prijala pozvanie aj rektorka SPU doc. Klaudia Halászová, bolo ocenených jedenásť slovenských pivovarov. Odborným garantom súťaže je už tradične aj Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, odborníci fakulty sú každoročne pozývaní ako degustátori a hodnotitelia pivných vzoriek.

vložil: Renáta Chosraviová

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov na návrh SPU v Nitre priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa  v odbore Technické vedy Ing. Marte Harničárovej, PhD., z Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU. 

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre 12. - 13. júna navštívila dvadsaťjeden členná skupina študentov stredných škôl z Ukrajiny, sprevádzaní deviatimi pedagógmi.