Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

V centrálnom areáli univerzity,  neďaleko skleníkov Botanickej záhrady SPU, vládne stavebný ruch. Už o rok tu má stáť nová trojpodlažná  budova archívu a knižnice. Na postup stavebných prác sa 29. januára v rámci interného kontrolného dňa prišiel pozrieť aj rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a kvestorka SPU doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.

vložil: SPU Web Editor

V Bratislave sa 25. januára 2018 stretli predstavitelia Klubu 500 s vedením  ôsmich vybraných univerzít, s ktorými Klub 500 v októbri 2017 uzatvoril Memorandum o spolupráci. Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre na stretnutí zastupoval rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

vložil: SPU Web Editor

Akrobatický rock and roll v podaní tanečných párov športového klubu RRC Hydrorock Bratislava či bratislavské trio The Cellmates inšpirované rock and rollovým štýlom. Aj to boli účinkujúci jedenásteho ročníka Akademického plesu nitrianskych univerzít, ktorý sa pod záštitou rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., a rektora UKF prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc., uskutočnil  20. januára v Estrádnej hale Parku kultúry a oddychu v Nitre.

vložil: SPU Web Editor

Na zasadnutí Vedeckej rady Mendelovej univerzity v Brne, ktorá sa konala 16. januára 2018, odovzdal rektor MU prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., najvyššie ocenenie rektorovi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr. h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. Ocenenie mu bolo udelené za celoživotné dielo, výsledky počas výkonu funkcie rektora a internacionalizáciu univerzít v rámci Vyšehradskej asociácie univerzít (VUA).

vložil: SPU Web Editor

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov na návrh Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa Dr. Ing. Miroslave Požgajovej, Ing. Zuzane Kňažickej, PhD. a  Dr. Oksane Sytar, PhD. Trojici odborníčok slávnostne odovzdal dekréty rektor SPU Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.