Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

V PKO v Nitre sa 26. októbra konali oslavy 25. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. SPU v Nitre na oslavách reprezentoval rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., spolupracujúcu Fakultu ekonomiky a manažmentu dekanka prof. Dr. Ing. Elena Horská.

vložil: Renáta Chosraviová

Ing. Attila Tóth, PhD., z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre získal v Berlíne prestížnu globálnu cenu - Green Talent 2017, ktorú udeľuje Federálne ministerstvo pre vzdelávanie a výskum Spolkovej republiky Nemecko. Zaradil sa tak medzi 25 popredných mladých výskumníkov z 21 krajín sveta, ktorých vedecká komisia vybrala spomedzi vyše 600 kandidátov.

vložil: Renáta Chosraviová

Univerzitná odborová organizácia zorganizovala 26. októbra v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka stretnutie s bývalými zamestnancami SPU v Nitre. Pozvanie prijalo 80 seniorov.

vložil: Renáta Chosraviová

Prvú septembrovú sobotu v inkubátore Vivária SPU v Nitre čakalo pracovníkov milé prekvapenie. Prvýkrát v 16-ročnej histórii tohto univerzitného zariadenia sa im podarilo odchovať mláďa suchozemskej korytnačky. Keďže sa už úspešne aklimatizovalo, v týchto dňoch bude umiestnené do expozície.

vložil: SPU Web Editor

Úspešný projekt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zameraný na záujmové vzdelávanie seniorov na vidieku sa tentoraz realizuje v obci Rastislavice.