Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Posledný novembrový deň sa v kongresovej sále VC ABT uskutočnil 2. ročník Dňa vedy vo VC ABT, ktorého cieľom bolo priblížiť kľúčové objekty výskumného záujmu na našej univerzite aj z pohľadu spoločenských a humanitných vied.

vložil: Renáta Chosraviová

Okolie známeho a vyhľadávaného Biskupského hostinca v Nitrianskom mestskom parku na Sihoti sa mení a tento priestor postupne dostáva úplne novú podobu.

vložil: Renáta Chosraviová

Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa 21. novembra konala ďalšia aktivita spoločného projektu Udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologická bezpečnosť v krajinách V4 a Ukrajiny. Projekt je realizovaný s podporou Vyšehradského fondu.

vložil: Renáta Chosraviová

Ťažko by sme vedeli nájsť oblasť, kde bolo v posledných rokoch schválených viac zmien v právnych predpisoch ako v oblasti poľnohospodárstva. A to je aj hlavný dôvod, prečo sa Katedra práva a Katedra európskych politík Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre rozhodli už po deviatykrát zorganizovať konferenciu zameranú na otázky agrárneho práva. V tomto roku sa dôraz kládol na pozemkové vzťahy, podnikanie v poľnohospodárstve a Spoločnú poľnohospodársku politiku Európskej únie.

vložil: Renáta Chosraviová

Pri úvahách o budúcom štúdiu na vysokej škole si stredoškoláci, najmä maturanti, kladú mnoho otázok, rozhodujú sa o vhodnom zameraní a zamýšľajú sa, či a ako dané štúdium zvládnu. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre im uľahčuje rozhodovanie aj prostredníctvom tradičného podujatia Deň vysokoškoláka. Tohtoročný organizovala 24. novembra. Pre stredoškolákov bolo pripravených až 14 zaujímavých seminárov.