Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

V Slovenskej poľnohospodárskej knižnici otvorili 3. októbra výstavu fotografií Vladimíra Macuru. Nájdete tu čarovné zákutia Sicílie, Korziky, Sardínie a ďalších európskych ostrovov.

vložil: Renáta Chosraviová

V areáli Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU v Kolíňanoch sa 3. októbra konal druhý ročník Univerzitného dňa techniky. Na podujatí, ktoré bolo určené najmä stredoškolákom a študentom SPU, prezentovalo svoju techniku šesť špičkových firiem, predajcov poľnohospodárskej techniky. Súčasťou bola prezentácia fakúlt SPU v Nitre. 

vložil: Renáta Chosraviová

Projekt podpory lokálnych komunít, ktorý vypísala Nadácia COOP Jednota, prináša svoje ovocie. Vďaka grantu nadácie vo výške 6-tisíc eur v areáli Centra univerzitného športu (CUŠ) SPU v Nitre vytvorili športové ihrisko s vonkajšími fitness strojmi.

vložil: SPU Web Editor

Poslaním vedcov je prinášať nové poznatky o živote okolo nás. Potvrdil to aj trinásty ročník festivalu Európska noc výskumníkov, ktorý sa 27. septembra konal v piatich slovenských mestách. Nechýbali na ňom ani odborníci z našich fakúlt.

vložil: Renáta Chosraviová

Pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa 1. októbra v aule univerzity uskutočnilo slávnostné zhromaždenie. Zúčastnilo sa na ňom aj vedenie univerzity, predstavitelia a zástupcovia partnerských domácich a zahraničných univerzít a inštitúcií z praxe.