Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

V zasadacej miestnosti Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa 30. mája uskutočnil RIS Fellowship workshop pre študentov a absolventov, ktorí sa v rámci prestížneho projektu EIT Food Hub uchádzajú o stáž vo firmách a spoločnostiach zameraných na agrosektor a potravinový systém v rámci krajín EÚ.

vložil: Renáta Chosraviová

V zmysle platného Memoranda o spolupráci medzi Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) SR a SPU v Nitre Katedra verejnej správy Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre a NKÚ od 25. januára do 31. mája realizovali kurz ďalšieho vzdelávania pre kontrolórov fungovania samospráv.  

vložil: Renáta Chosraviová

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa 29. mája konali obhajoby záverečných MBA prác. Prestížne štúdium ukončilo deväť študentov.

vložil: Renáta Chosraviová

Koncom mája ( 20. - 23.) sa v Paríži, Francúzsko, konalo Fórum OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj). Zúčastnila sa na ňom aj zástupkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Mgr. Kristína Gendová Ruzsíková (Odbor zahraničnej koordinácie) a za Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre prodekanka FBP prof. Adriana Kolesárová.

vložil: Renáta Chosraviová

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany, pod vedením konateľa Ing. Jána Lajdu, získal ocenenie v jubilejnom 15. ročníku prestížnej súťaže NAJ naše pole, v rámci ktorej 29. mája v priestoroch kaštieľa Château Appony v Oponiciach vyhodnocovali výsledky najlepších pestovateľov za rok 2018.