Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti mestských slávností Nitra milá, Nitra a v rámci galavečera medzinárodného festivalu Akademická Nitra 2018 odovzdal primátor Nitry Jozef Dvonč Ceny primátora za mimoriadne významnú organizačnú a tvorivú činnosť v oblasti kultúry a prezentácie Nitry v medzinárodnom kontexte prof. Vladimírovi Ratajovi a prof. Ondrejovi Debrecénimu.

vložil: SPU Web Editor

Galavečerom na Svätoplukovom námestí v Nitre sa 5. júla ukončila súťažná časť festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademická Nitra 2018, ktorého organizátorom bola tento rok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Titul laureáta festivalu AN2018 získal domáci folklórny súbor Technik z STU v Bratislave, zo zahraničných súborov si najvyššie ocenenie odniesol ukrajinský folklórny súbor Roksolaniia z Kyjeva.

vložil: SPU Web Editor

S účinnosťou od 3. júla sa rektorkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity stala doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. V priestoroch kancelárie rektora ju privítal doterajší rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý jej pri tejto príležitosti poprial veľa zdravia, úspechov a dobrú ruku pri výbere spolupracovníkov.

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti päťročného pôsobenia Dunajského transferového centra (DTC) na našej univerzite a ocenenia významného iniciátora tohto konceptu - prof.  Norberta Höptnera sa v dňoch 26. - 27. júna uskutočnilo stretnutie predstaviteľov medzinárodnej siete DTC so zástupcami SPU v Nitre.

vložil: SPU Web Editor

Medzinárodná spolupráca SPU v Nitre sa 29. júna t.r. rozšírila o ďalšiu významnú  svetovú akademickú  „adresu“. Memorandum o spolupráci na pôde SPU  podpísal rektor dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., s rektorom prestížnej indonézskej poľnohospodárskej univerzity v meste Bogor na ostrove Jáva, Dr. Arifom Satriom.