Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti tretieho výročia otvorenia Indonézskeho kútika na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre,  navštívila 2. mája našu univerzitu delegácia z partnerskej Gunadarma univerzity na čele s jej rektorkou prof. Dr. E.S. Margianti. Hostí v sprievode dekanky FEM prof. Dr. Ing. Eleny Horskej prijal rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

vložil: SPU Web Editor

Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 10. mája  uskutočnilo 16. zasadnutie Predsedníctva Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

vložil: SPU Web Editor

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre, ktoré sa uskutočnilo 3. mája, odovzdal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dekréty novým docentom.

vložil: SPU Web Editor

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 3. mája ocenili celoživotnú prácu prof. Ing. Jána Tomáša, CSc., dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktorý sa v týchto dňoch dožil životného jubilea – 70 rokov.

vložil: SPU Web Editor

Vyšehradská univerzitná asociácia  a Poľnohospodárske centrum Louisianskej štátnej univerzity zorganizovali druhý ročník sympózia, ktoré sa konalo od 16. do 20. apríla 2018 na pôde LSU.  Na podujatí sa zúčastnilo takmer 30 zástupcov partnerských univerzít a ďalších inštitúcií, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev krajín V4. Našu univerzitu reprezentovala skupina pod vedením rektora SPU a prezidenta VUA Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.