Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Vedenie Konfuciovho inštitútu pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, zastúpené jeho riaditeľkou Ing. Petrou Kotuliakovou, PhD., a rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., podpísali 21. februára na pôde STU dohodu o vytvorení Konfuciovej triedy na našej univerzite.

vložil: SPU Web Editor

Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 20. - 22. februára uskutočnilo stretnutie partnerov projektu Ďalší cieľ Balkán: Vývoj krajín v oblasti agroturistiky v rámci programu Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávania. Zúčastnilo sa na ňom  dvadsaťpäť hostí zo Srbska, Bosny a Hercegoviny a Rumunska.  Na úvod stretnutia ich privítal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý projekt na SPU koordinuje.

vložil: SPU Web Editor

Aj keď podľa kalendára i pohľadu z okna kraľuje ešte februárová zima, pri vstupe do skleníkov Botanickej záhrady našej univerzity sa návštevník ocitne akoby v inom svete. Vo svete tisícich farieb, tvarov a vôní. Odborníka aj laika očarí Nežná krása orchideí.

vložil: SPU Web Editor

Vstupné priestory Galérie Mlyny patrili 6. februára katedrám a pracoviskám Technickej fakulty. Záujemcom o štúdium a širokej verejnosti prezentovali nielen akreditované študijné programy, ktoré na fakulte ponúkajú, ale návštevníci si mohli na „vlastnej koži“ vyskúšať aj rôzne novinky zo sveta techniky a technológií.  

vložil: SPU Web Editor

Na sneme Združenia  arborét a botanických záhrad Slovenska, ktorý sa konal 8. februára v Košiciach, bola za predsedníčku na nasledujúce funkčné obdobie vymenovaná Ing. Erika Mňahočnáková, PhD., riaditeľka Botanickej záhrady SPU v Nitre.