Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre 25. januára otvorila svoje dvere pre uchádzačov o štúdium záhradnej a krajinnej architektúry, krajinného inžinierstva a záhradníctva.

vložil: Renáta Chosraviová

Technická fakulta SPU v Nitre už niekoľko rokov úspešne organizuje Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť a študentov stredných škôl v OC Mlyny. Aj tento rok pokračovala v tradícii a 25. januára opäť „otvorila svoje dvere“ v obchodnom centre.

vložil: SPU Web Editor

Ako prvé v tomto roku otvorili 18. januára svoje brány záujemcom o štúdium dve fakulty. Fakulta ekonomiky a manažmentu a Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU pozvali stredoškolákov do svojich priestorov, aby im predstavili možnosti štúdia a ponúkli odpovede na všetko, čo ich zajímalo.  

vložil: Renáta Chosraviová

Študijný program krajinná a záhradná architektúra, ktorý ponúka Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) SPU v Nitre ako jediná na Slovensku, je uznaný a akreditovaný Medzinárodnou federáciou krajinných architektov - IFLA Europe už od roku 2012. V roku 2018 bol opätovne vyhodnotený a získal akreditáciu IFLA Europe na ďalších päť rokov. Prínosom pre fakultu je, že spôsob výučby je medzinárodne akceptovateľný, pre študenta, že má väčšie možnosti uplatniť sa aj v zahraničí.

vložil: Renáta Chosraviová

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov na návrh SPU v Nitre priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa v odbore Prírodné vedy – Biologické vedy Ing. Antonovi Kováčikovi, PhD., z Katedry fyziológie živočíchov FBP.