Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín a  Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV organizovali 13. medzinárodnú vedeckú konferenciu Biotechnológie a kvalita surovín a potravín. Konala sa 17. - 19. septembra na Smolenickom zámku.

vložil: Renáta Chosraviová

Pedagógovia Katedry práva Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre sa  zúčastnili na 15. medzinárodnom kongrese agrárnych právnikov UMAU, ktorý sa konal 18. – 22. septembra na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani, Poľsko. 

vložil: Renáta Chosraviová

Jedným z výsledkov aktívnej spolupráce Fakulty ekonomiky a manažmentu s praxou je vytvorenie nového moderného priestoru pre študentov. Ide o multimediálnu a multifunkčnú cvičebňu, vybudovanú vďaka podpore a spolupráci so spoločnosťou IBM.

vložil: Renáta Chosraviová

Na SPU v Nitre sa 21. septembra konalo slávnostné otvorenie akademického roka s účasťou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej.

vložil: Renáta Chosraviová

Na futbalovom štadióne TJ Slávia TUKE v Košiciach sa 12. septembra konal tradičný Turnaj troch univerzít o putovný pohár rektora.