Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci programu Erasmus doc. Ľuboš Jurík z FZKI začiatkom mája navštívil Univerzitu v Teheráne, v Iráne.

vložil: Renáta Chosraviová

DAGENE je medzinárodná asociácia na ochranu živočíšnych genetických zdrojov (národných plemien) v regióne - v povodí - Dunaja s centrálou v Budapešti, ktorá každoročne usporadúva medzinárodnú konferenciu. Tento rok sa 29. mája  – 1. júna v kaštieli Topoľčianky konal už jej tridsiaty ročník.

vložil: Renáta Chosraviová

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 21. júna uskutočnila Zlatá promócia absolventov Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, ktorí ukončili štúdium v roku 1969.

vložil: Renáta Chosraviová

Vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre sa 20. júna konal projektový workshop, ktorého cieľom bolo formulovať vízie a priority regionálnej biohospodárskej stratégie prostredníctvom interaktívnej diskusie zainteresovaných strán. Podujatie bolo súčasťou aktivít H2020, projektu cieleného na posilnenie biohospodárstva v desiatich európskych regiónoch.