Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Chovatelia psov z radov študentov a zamestnancov SPU, ale aj širokej verejnosti mali 26. marca príležitosť vypočuť si tri prednášky renomovaného kynológa a zakladateľa chovateľskej stanice  Ing. Daniela Hrežíka, absolventa Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.  Podujatie bolo prvou akciou Kynologického krúžku SPU, ktorý vznikol len nedávno.

vložil: Renáta Chosraviová

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre 26. marca slávnostne otvorili počítačovú cvičebňu renovovanú zo sponzorských prostriedkov spoločnosti Deloitte.

vložil: Renáta Chosraviová

Spoločnosť IBM už po štvrtýkrát organizovala pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre podujatie Job shadowing. Tento raz sa konalo 20. marca.

vložil: Renáta Chosraviová

Botanická záhrada – Vivárium SPU v Nitre v spolupráci s Klubom chovateľov korytnačiek zorganizovali už štvrtý odborný seminár, ktorý sa konal 16. marca vo výučbovej miestnosti skleníkov BZ. Nosnou témou bol záchranný program morských korytnačiek.

vložil: Renáta Chosraviová

Na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a v obci Viničky od 11. do 14. marca prebiehajú kurzy zamerané na ovocinárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo.