Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Členovia Akademického senátu (AS) Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre rozhodli v tajných voľbách o kandidátke na dekanku FEM na funkčné obdobie 2019 - 2023. 

vložil: Renáta Chosraviová

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu 13. novembra otvorili ďalšiu zrekonštruovanú cvičebňu - počítačovú cvičebňu AS-06.

vložil: Renáta Chosraviová

Deň kariéry SPU v Nitre vznikol z potreby viac prepojiť štúdium a prax. Jeho cieľom je sprostredkovať študentom a absolventom kontakt so zamestnávateľmi a ponúknuť im pracovné príležitosti, možnosti stáží a praxe a ďalšie možnosti spolupráce s aplikačnou sférou.

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2018 rektorka SPU doc. Klaudia Halászová ocenila študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, v športovej alebo kultúrnej činnosti a svojimi aktivitami vzorne reprezentovali Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Fontána pred Okresným súdom na Štúrovej ulici v Nitre dostala novú tvár vďaka úspešnému projektu Fontána NR.