Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

V mysliach strednej generácie a ľudí pamätajúcich si trochu viac, sú posledné augustové dni spájané s medzinárodnou poľnohospodárskou výstavou Agrokomplex. Tá vždy bola prezentáciou výsledkov práce ľudí z poľnohospodárskej oblasti, ktorí každý deň musia ísť do maštale alebo na pole, musia pripraviť podmienky a vyrobiť produkty na náš každodenný stôl. Výstava Agrokomplex bola vždy spájaná aj s oslavou výsledkov práce našich poľnohospodárov a potravinárov, bolo to vzdanie úcty k ich každodennej náročnej práci a prezentáciou najnovších prvkov smerovania poľnohospodárstva.

vložil: Renáta Chosraviová

Čili papričky z Botanickej záhrady SPU v nádherných aranžmánoch, unikátny samočinný mobilný robot z dielne Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky či najnovšie publikácie z Vydavateľstva SPU. Aj tieto exponáty priťahujú návštevníkov stánku SPU, ktorá sa opäť prezentuje na medzinárodnej výstave Agrokomplex.

vložil: Renáta Chosraviová

Program Baltickej Univerzity (BUP) organizoval koncom júla a začiatkom augusta (27.7.- 5.8.) medzinárodnú morskú plavbu 2019 v Kaliningradskej oblasti, Rusko. Na podujatie boli vybraní piati študenti SPU v Nitre - Bc. Daniel Michela (TF), Bc. Alexandra Kopčeková (FEM), Bc. Dušan Bálint, Bc. Marína Valenčíková a Bc. Nikoleta Košecová (FEŠRR). Udelený im bol grant z BUP, ktorý pokrýval ich náklady spojené s ubytovaním a stravovaním v Kaliningrade. SPU prispela študentom na ich náklady spojené s cestou a vízami. 

vložil: Renáta Chosraviová

Naštartovaním oficiálnej pedagogickej a vedeckovýskumnej spolupráce s dopadom na prax sa zaoberali 8. augusta na stretnutí zástupcovia SPU v Nitre a veľvyslanec Iránskej islamskej republiky vo Viedni Dr. Ebadollah Molaei, ktorého sprevádzal radca pre Slovenskú republiku Dr. Davoud Rezaei. Stretnutie sa konalo v rámci plánovanej návštevy mesta Nitry – Nitrianskeho samosprávneho kraja a oboch univerzít.

vložil: Renáta Chosraviová

Desiati študenti SPU v Nitre, ktorí v rámci Konfuciovej triedy absolvovali predmet čínsky jazyk, sa v sprievode pedagóga od  1. do 15. júla zúčastnili na ďalšom ročníku už tradičnej letnej školy v Číne. Organizátorom bola Konfuciova trieda SPU v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v spolupráci s hostiteľskou Tianjinskou univerzitou.