Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

V rámci programu Mením moje mesto, ktorý vznikol vďaka podpore mesta Nitry a Nitrianskej komunitnej nadácie, získala Botanická záhrada SPU grant vo výške 4-tisíc eur na zrealizovanie projektu výsadby kvetinových lúk. Slávnostné otvorenie, na ktorom sa zúčastnil aj primátor Nitry doc. Jozef Dvonč a zástupkyňa NKN Mgr. Natália Zákopčanová, sa uskutočnilo 27. septembra.

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa 26. septembra konala v Aule SPU  prednáška doc. Roberty Štěpánkovej z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva o areáli  Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre – národnej kultúrnej pamiatke. 

vložil: Renáta Chosraviová

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre privítala 25. septembra kolegov z partnerskej Univerzity West Attica z Grécka.

vložil: Renáta Chosraviová

Poskytnúť študentom stredných škôl komplexné informácie, poradenstvo a podporu pri voľbe pomaturitného štúdia je cieľom Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Slovakia, ktorého šiesty ročník prebieha 26. a 27. septembra na nitrianskom výstavisku Agrokomplex.

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa 18. septembra oficiálne stala súčasťou združenia univerzít Magna Charta Universitatum.