Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Lektori čínskeho jazyka Mgr. Su Yang a Mgr. Zhang Mengqi zorganizovali 28. novembra pre študentov a frekventantov kurzov čínštiny na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre príjemné posedenie spojené s rozličnými aktivitami.

vložil: Renáta Chosraviová

Na zasadnutí Akademického senátu Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, ktoré sa konalo 28. novembra, bol v prvom kole tajných volieb jednomyseľne zvolený za kandidáta na dekana FAPZ na funkčné obdobie 2019 - 2023 doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.

vložil: Renáta Chosraviová

Desiatky ručne vytvorených ozdôb, dekorácií a ďalších vianočných produktov, ako aj skvelú sviatočnú atmosféru prináša od 28. novembra do 13. decembra výstava Predvianočná nálada v priestoroch skleníkov Botanickej záhrady SPU v Nitre.

vložil: SPU Web Editor

Šestnásty november sa tradične niesol v znamení odovzdávania cien víťazom súťažných aktivít šiesteho ročníka týždňa Hovorme o jedle. Aj tento rok sa Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU ako odborný garant projektu zúčastnila na slávnostnom vyhodnotení v priestoroch hotela Carlton v Bratislave.

vložil: Renáta Chosraviová

Obľúbené podujatie Erasmus Village má už svoje tradičné miesto v programe Študentských dní nitrianskych univerzít.