Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Botanické leto, chill out zóna a fontána pred súdom patria k dvanástke úspešných projektov, ktoré získali podporu z grantového programu Mením moje mesto. Cieľom programu, ktorý vyhlásilo mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou, je zlepšenie kvality verejných priestranstiev a miestnych lokalít, ich obnova či oživenie.

vložil: Renáta Chosraviová

Pri príležitosti úspešného ukončenia žatvy na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o., v Kolíňanoch, prijala 24. júla rektorka SPU doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.,  predstaviteľov podniku a slávnostne prevzala žatevný veniec ako symbol tohtoročnej úrody.

vložil: SPU Web Editor

Vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva schváleným 19. júna 2018 v Národnej rade Slovenskej republiky.

vložil: SPU Web Editor

V týchto dňoch uzrela svetlo sveta vysokoškolská učebnica Chémia potravín určená pre študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Na jej príprave sa podieľal široký autorský kolektív pedagógov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU, ktorí sa vo svojej pedagogickej a výskumnej práci dlhodobo venujú potravinám, ich kvalite a bezpečnosti.

vložil: SPU Web Editor

Vyvrcholením prázdninového pobytu malých vysokoškolákov na oboch nitrianskych univerzitách boli slávnostné promócie, ktoré sa konali 13. júla v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Certifikáty s titulom Academicus Nitriensis Jr. si prevzalo 68 detí.