Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Vážení kolegovia, milí študenti, opäť máme pred dvermi Vianoce  -  najkrajšie a najočakávanejšie sviatky roka, ktoré sa nesú v znamení dobra, pokoja, radosti, rodiny. Vianočné obdobie je už tradične príležitosťou pripomenúť si to, čo nám končiaci sa rok priniesol, popriať si splnenie prianí v nastávajúcom roku a zároveň sa poďakovať. Rád by som sa poďakoval vám všetkým za zodpovednú vykonanú prácu v prospech rozvoja našej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá v tomto roku oslávila 65. výročie svojho vzniku, za šírenie jej dobrého mena doma i v zahraničí.

vložil: SPU Web Editor

V našon dvore ruža kvitňe, je názov prvého profilového CD folkloristky a speváčky Petry Zaujecovej, ktoré vyšlo v týchto dňoch. Cédečko je výsledkom jej 25-ročnej aktívnej činnosti v oblasti folklóru.

vložil: Renáta Chosraviová

Európsky monitorovací komitét FEANI (Európska inžinierska federácia) na svojom poslednom zasadnutí rozhodol o zaradení Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre do Indexu – FEANI.

vložil: SPU Web Editor

Šesťčlenná delegácia z Hebejskej poľnohospodárskej univerzity v Číne zavítala 14. decembra na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu. Počas stretnutia s rektorom SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., a členmi vedenia univerzity a fakúlt sa zahraniční partneri pod vedením prezidenta univerzity prof. Shen Shuxinga oboznámili s činnosťou a aktivitami našich pracovísk. Vyjadrili záujem o užšiu spoluprácu v oblasti výmeny študentov a učiteľov ako aj spoločné aktivity v oblasti vedy a výskumu. 

vložil: Renáta Chosraviová

Titul Študentská osobnosť Slovenska za rok 2016/2017 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo a drevárstvo si tento rok prevzal absolvent Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Ing. Tomáš Jambor, PhD., v súčasnosti mladý vedeckovýskumný pracovník na Katedre fyziológie živočíchov.