Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Deň vysokoškoláka na Fakulte ekonomiky a manažmentu má už svoju tradíciu. Zmyslom je pomôcť študentom stredných škôl pri rozhodovaní sa o budúcom štúdiu a zároveň im poskytnúť predstavu o tom, ako vyzerá jeden deň študenta na univerzite.

vložil: Renáta Chosraviová

Súčasťou Študentských dní nitrianskych univerzít je už obľúbená akcia Erasmus Village. Aj na tohtoročnej, ktorá sa konala 13. novembra, zahraniční študenti študujúci na SPU a UKF v Nitre v rámci programov Erasmus+, bilaterálnej či inej spolupráce, ponúkli prostredníctvom expozícií a prezentácií svojich krajín a univerzít zaujímavé informácie „z prvej ruky“. 

vložil: Renáta Chosraviová

Vysoké školy 21. storočia prechádzajú digitálnou transformáciou. Doba sa vyvíja a informačné technológie sú nevyhnutnou a pevnou súčasťou každej prednášky. O tom, ako budú univerzity vyzerať v budúcnosti sa diskutovalo na pôde SPU v Nitre počas konferencie UNINFOS 2019. Dvadsiaty piaty ročník sa konal 6. - 8. novembra v Kongresovom centre SPU v Nitre. Spoluorganizátorom konferencie bolo združenie EUNIS-SK, ktorého členom je aj naša univerzita.

 

vložil: Renáta Chosraviová

V Kolíňanoch sa 9. novembra konal už tradičný výlov rýb. Pozvanie vedenia SPU na čele s rektorkou doc. Klaudiou Halászovou na túto spoločenskú udalosť prijali aj predstavitelia mesta, VÚC a priaznivci univerzity. 

vložil: Renáta Chosraviová

Slovensko aj tento rok pozná laureátov prestížnej Ceny za vedu a techniku. Medzi ocenenými sú aj dvaja pedagógovia z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre - prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., z Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva a Ing. Attila Tóth, PhD., z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry.