Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Za účasti akademických predstaviteľov univerzity a fakúlt sa 5. októbra v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konali promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.

vložil: Renáta Chosraviová

Výskumníci v nás bolo motto dvanásteho ročníka najväčšieho festivalu vedy - Európska noc výskumníkov, ktorý sa konal 28. septembra paralelne v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Poprade a Žiline. Na podujatí sa prezentovali aj tri fakulty SPU v Nitre.

vložil: SPU Web Editor

V univerzitnom kampuse sídli aj dvojica katedier Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Katedra zeleninárstva a Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI privítali v septembri študentov vo vynovených priestoroch pavilónu BZ.

vložil: SPU Web Editor

V dňoch 27. - 28. septembra 2018 sa v Bruseli konalo výjazdové zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Rektorka a rektori slovenských vysokých škôl  mali možnosť diskutovať o súčasných európskych politikách, procesoch a nástrojoch vo vysokoškolskom a vedecko-výskumnom sektore. 

vložil: Renáta Chosraviová

Tridsiaty štvrtý ročník prestížneho medzinárodného filmového festivalu Agrofilm začal 1. októbra v Lužiankach pri Nitre.