Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

V polovici júna sme spoznali najlepšie slovenské pivá, víťazov tohtoročnej anonymnej degustačnej súťaže Slovenská pivná korunka. Počas galavečera, na ktorý prijala pozvanie aj rektorka SPU doc. Klaudia Halászová, bolo ocenených jedenásť slovenských pivovarov. Odborným garantom súťaže je už tradične aj Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, odborníci fakulty sú každoročne pozývaní ako degustátori a hodnotitelia pivných vzoriek.

vložil: Renáta Chosraviová

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov na návrh SPU v Nitre priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa  v odbore Technické vedy Ing. Marte Harničárovej, PhD., z Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU. 

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre 12. - 13. júna navštívila dvadsaťjeden členná skupina študentov stredných škôl z Ukrajiny, sprevádzaní deviatimi pedagógmi.

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied ocenila Ing. Tomáša Jambora, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a Ing. Jaromíra Vašíčka. PhD., FBP, NPPC-VÚŽV Nitra v Lužiankach.

vložil: Renáta Chosraviová

Kolektív Inštitútu ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti pri Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre koordinuje medzinárodný projekt Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života. Bol pripravený v rámci medzinárodnej siete AgroBioNet v aktívnej spolupráci s dvanástimi partnermi a garantmi - výskumnými a vzdelávacími inštitúciami z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Arménska, Moldavska a Srbska. Účelom bolo podporiť Svetový deň včiel   (20. mája), vyhlásený OSN.