Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Pri príležitosti ukončenia projektu z grantovej schémy Erasmus+, Strategické partnerstvá s názvom: Vytvorenie HACCP tréningových modulov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív vo svetle európskych štandardov (The establishment of HACCP Training Modules on Food and Feed Safety in the Light of European Standards), sa 7. augusta na pôde Výskumného centra Agrobiotech SPU v Nitre konalo záverečné stretnutie spoluriešiteľov projektu z SPU.

vložil: SPU Web Editor

Viva la Science - taký je názov intenzívnej mesačnej letnej školy pre študentov biológie a biotechnológií, ktorá odštartovala 1. augusta na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Jedinečný projekt svojho druhu na Slovensku má predstaviť vysokoškolákom každodenné nástrahy vedeckého života a motivovať ich k profesionálnemu rastu v biologických a biotechnologických odvetviach.

vložil: SPU Web Editor

Botanické leto, chill out zóna a fontána pred súdom patria k dvanástke úspešných projektov, ktoré získali podporu z grantového programu Mením moje mesto. Cieľom programu, ktorý vyhlásilo mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou, je zlepšenie kvality verejných priestranstiev a miestnych lokalít, ich obnova či oživenie.

vložil: Renáta Chosraviová

Pri príležitosti úspešného ukončenia žatvy na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o., v Kolíňanoch, prijala 24. júla rektorka SPU doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.,  predstaviteľov podniku a slávnostne prevzala žatevný veniec ako symbol tohtoročnej úrody.

vložil: SPU Web Editor

Vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva schváleným 19. júna 2018 v Národnej rade Slovenskej republiky.