Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Na návrh Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre priznala Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov 29. mája 2018 vedecký kvalifikačný stupeň IIa v odbore Ing. Júliusovi Árvayovi, PhD., z Katedry chémie FBP.

vložil: SPU Web Editor

Na rektorát  našej univerzity zavítal v piatok 1. júna vzácny hosť z Kuby. Cieľom zahraničnej cesty Dr. C. Maria Manuela Aresa Sáncheza, vrcholového predstaviteľa  Ministerstva vyššieho vzdelávania Kuby, bol podpis dvoch bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami jeho krajiny, menovite Havanskou univerzitou a Univerzitou Maxima Gomeza Baeza v Ciego de Avila a našou Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou.

vložil: SPU Web Editor

Botanická záhrada SPU v Nitre privítala 1. – 3. júna vo svojich skleníkoch návštevníkov prvej slovenskej výstavy korytnačiek, ktorú pripravila v spolupráci s Klubom chovateľov korytnačiek. Predstavila na nej vyše päťdesiat druhov týchto obľúbených zvierat z celého sveta.

vložil: SPU Web Editor

Na pôde SPU v Nitre sa 25. mája uskutočnili záverečné obhajoby ďalšieho ročníka MBA štúdia Agribusiness and Commerce, organizovaného v rámci medzinárodnej siete MBA AGRIMBA.

vložil: SPU Web Editor

Na výstavisku Agrokomplex sa od 22. do 25. mája sa konal jubilejný 25. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Priestor dostali aj slovenské technické univerzity a fakulty, ktoré v rámci TECHFÓRA mohli predstaviť svoje vedecké výstupy a vynálezy. Expozícii Technickej fakulty SPU v Nitre dominovala robotická kosačka, ktorú zostrojil jej študent Bc. Martin Masár.