Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre si 29. januára pripomenula desiate výročie svojho založenia.V aule univerzity sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FBP, na ktorom sa okrem vedenia univerzity a fakulty zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Peter Plavčan, predstavitelia partnerských univerzít, spolupracujúcich inštitúcií a ďalší hostia. • video •

vložil: Renáta Chosraviová

V sobotu 19. januára 2013 sa v estrádnej hale Parku kultúry a oddychu v Nitre uskutočnil 6. Akademický ples nitrianskych univerzít. Kultúrno-spoločenské podujatie slávnostne otvoril Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a  prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  • video •

vložil: Renáta Chosraviová

V uplynulom období na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a ďalších spolupracujúcich fakultách intenzívne prebiehali činnosti súvisiace s prípravou na akreditáciu študijného programu vinárstvo. Na 69. zasadnutí Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, konanom 5. – 6. decembra 2012, bol uvedený študijný program uznaný spôsobilým na štandardnú dĺžku štúdia.

vložil: Renáta Chosraviová

Exteriérová inštalácia historického traktora Zetor 25 v areáli SPU vznikla v septembri 2012 v rámci študentského projektu VraK(ing), podporeného spoločnosťou Telefónica prostredníctvom grantového programu O2 Think Big, Orange, Nitrianskou komunitnou nadáciou a sponzormi, s cieľom revitalizovať a obnoviť park, a tak prilákať študentov do vonkajších  priestorov univerzity, kam sa budú radi vracať.
• video •

vložil: Renáta Chosraviová

Predvianočný čas na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre spríjemnil 2. ročník benefičného podujatia Vianočný dar SPU, ktorý sa uskutočnil 12. decembra pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.  Finančný výťažok z podujatia bol aj tento rok  venovaný Správe zariadení sociálnych služieb (SZSS) mesta Nitry pre autistické deti a mládež. • video •