Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Prezident Ivan Gašparovič vymenoval 26. novembra 45 vysokoškolských profesorov. Medzi akademickú elitu sa zaradili aj pedagógovia z našej univerzity. Novým profesorom 2. decembra zablahoželal aj rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik PhD.

vložil: Renáta Chosraviová

V aule SPU sa 27. novembra konalo zasadnutie Akademickej obce SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce MZVaEZ SR  Dagmar Repčeková, poslala vedeniu SPU v Nitre ďakovný list za účasť univerzity na Svetovej rozvojovej výstave EXPO Juh-Juh 2013, ktorá sa konala od 28.10. do 1. 11. v Nairobi, ako aj za využitie príležitosti spoločne sa prezentovať na pôde OSN pred medzinárodným spoločenstvom na africkom kontinente.

vložil: Gabriela Slivinská

V utorok 19. novembra sa vestibul pod aulou premenil na ERASMUS VILLAGE, kde mohli študenti, zamestnanci a návštevníci unverzity virtuálne navštíviť Kazachstan, Tadžikistan, Česko, Rumunsko, Lotyšsko, Rusko či Grécko.

vložil: Renáta Chosraviová

Na základe návrhov dekanov fakúlt SPU rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,  udelil 18. novembra pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenenie 18 študentom našej univerzity, ktorí  sa svojimi aktivitami pričinili o šírenie dobrého mena svojej fakulty a alma mater.