Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 12. júla 2014 nás vo veku nedožitých 88 rokov navždy opustil bývalý pedagóg a rektor Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v období rokov 1966-1970 prof. Ing. Ján Tomovčík, CSc.

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,  v sprievode povereného prorektora pre vedu a výskum prof. Ing. Jána Gaduša, PhD., a riaditeľa VPP SPU, s.r.o., Kolíňany Ing. Petra Brezovského, PhD., v rámci pracovného stretnutia navštívil 14. júla VPP v Kolíňanoch, kde sa oboznámil s priebehom a doterajšími výsledkami žatvy. Spolu s pracovníkmi VPP si prezrel porasty kukurice osivovej, pšenice špaldovej a tekvice bezšupkovej olejnej.

vložil: Renáta Chosraviová

Akademická Nitra 2014 pozná svojich víťazov. Odborná porota v kategórii zahraničných súťažiacich titul Laureáta AN 2014 prisúdila českému súboru Poľana, z domácich si tento titul odniesol FS Hornád z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Hornád tak opätovne potvrdil svoju profesionalitu, keďže z Nitry si odniesol titul laureáta aj pred dvoma rokmi. Choreografiu pre oba víťazné súbory robil Mgr. Štefan Štec. • video1•  • video2•

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci medzinárodného akademického festivalu folklórnych  súborov (FS) Akademická Nitra 2014 sa 9. júla v koncertnej sále Župného domu v Nitre konalo stretnutie predstaviteľov FS s predsedom NSK Milanom Belicom, primátorom Nitry Jozefom Dvončom, rektorom SPU prof. Petrom Bielikom a rektorom UKF prof. Ľubomírom Zelenickým. 

vložil: Ing. Lucia Grešová

V termíne od 23. 6. do 6. 7. 2014 sa uskutočnila medzinárodná letná škola Sustainable Development and Water Management, ktorú organizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, Česká republika a Hamburg University of Applied Sciences (HAW), Nemecko.