Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci medzinárodnej odbornej spolupráce univerzít a výskumných ústavov rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 14. februára v Debrecíne  (Maďarsko) podpísal zakladateľskú listinu s názvom Medzinárodný agrárny výskumno-vývojový klaster údolia rieky Tisy.

vložil: Renáta Chosraviová

V dňoch 17. – 22. februára navštívili Nitru predstavitelia rôznych provincií Irackej republiky (IR), vedení Fadilom Abaasom Mohammedom z Ministerstva regionálnych záležitostí. Na pôde mesta osemčlennú delegáciu, sprevádzanú mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom IR na Slovensku Matheelom Al Sabtim a atašé Irackého veľvyslanectva Hassanom Al Shmailawim, privítal primátor J. Dvonč, viceprimátor Š. Štefek a J. Vančo, prednosta úradu I. Kršiak, hlavný architekt mesta J. Hrozenský, ako aj rektor SPU prof. P. Bielik a ďalší.

vložil: Renáta Chosraviová

Na SPU otvorili 11. februára 2. ročník medzinárodného inžinierskeho štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu pre študijný program agrárny obchod a marketing, ktoré realizuje spolu so Štátnou poľnohospodárskou Timiriazevovou univerzitou  v Moskve a Poľnohospodárskou univerzitou v Sankt Peterburgu.  • foto •

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre otvorila 8. februára svoje dvere, aby dala stredoškolákom a ich rodinám možnosť nahliadnuť do zázemia svojich šiestich fakúlt. V rámci sprievodného podujatia bolo sprístupnené univerzitné vivárium, botanická záhrada či jazdecký areál Katedry špeciálnej zootechniky FAPZ, pripravené súťaže a ďalšie zaujímavé akcie.      • video1•  • video2 •   • foto •

vložil: Renáta Chosraviová

Na prvú oficiálnu návštevu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zavítal 7. februára nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Indonézskej republiky v SR Djumantoro Purwokoputro Purbo v sprievode zástupkyne veľvyslanectva Meylie Wulandari . Vzácneho hosťa na našej alma mater privítal rektor Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prorektori a dekani.  Predmetom rozhovoru bolo vyhodnotenie doterajšej a načrtnutie budúcej akademickej a vedeckovýskumnej spolupráce.