Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Zástupcovia Vyšehradskej asociácie univerzít navštívili 28. a 29. apríla direktoráty a inštitúcie EÚ v Bruseli. Cieľom stretnutia bola podpora spolupráce v rámci VUA a užšie prepojenie s jednotlivými inštitúciami EÚ. Zúčastnilo sa na ňom 21 partnerov z 8 krajín a 13 univerzít a inštitúcií. Podujatie vysoko ocenil generálny riaditeľ Joint Research Centrum prof. Vladimír Šucha.

vložil: Renáta Chosraviová

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval 26. mája v Prezidentskom paláci v Bratislave šiestich rektorov vysokých škôl. Traja z nich túto pozíciu vykonávali už predtým, na troch školách bude viesť tento najvyšší akademický post nový rektor.

vložil: Renáta Chosraviová

Prezident SR Ivan Gašparovič  vymenoval 26. mája v  Prezidentskom paláci 50 vysokoškolských profesorov. Medzi nimi sú aj štyria pedagógovia z SPU.

vložil: Renáta Chosraviová

Na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU  v Trnave sa 13. mája uskutočnila konferencia s názvom Školy - centrá rozvoja regiónov. Zúčastnili sa na nej zástupcovia podnikov a vzdelávacích inštitúcií všetkých stupňov, aby hovorili o potrebných zmenách v systéme vzdelávania a najmä prepojení a skĺbení vzdelávania s praxou.

vložil: Renáta Chosraviová

Pracovníkov Botanickej záhrady SPU v Nitre, ako aj všetkých návštevníkov Mini ZOO SPU, potešil nový prírastok muflóna lesného.