Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Na SPU otvorili 11. februára 2. ročník medzinárodného inžinierskeho štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu pre študijný program agrárny obchod a marketing, ktoré realizuje spolu so Štátnou poľnohospodárskou Timiriazevovou univerzitou  v Moskve a Poľnohospodárskou univerzitou v Sankt Peterburgu.  • foto •

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre otvorila 8. februára svoje dvere, aby dala stredoškolákom a ich rodinám možnosť nahliadnuť do zázemia svojich šiestich fakúlt. V rámci sprievodného podujatia bolo sprístupnené univerzitné vivárium, botanická záhrada či jazdecký areál Katedry špeciálnej zootechniky FAPZ, pripravené súťaže a ďalšie zaujímavé akcie.      • video1•  • video2 •   • foto •

vložil: Renáta Chosraviová

Na prvú oficiálnu návštevu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zavítal 7. februára nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Indonézskej republiky v SR Djumantoro Purwokoputro Purbo v sprievode zástupkyne veľvyslanectva Meylie Wulandari . Vzácneho hosťa na našej alma mater privítal rektor Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prorektori a dekani.  Predmetom rozhovoru bolo vyhodnotenie doterajšej a načrtnutie budúcej akademickej a vedeckovýskumnej spolupráce.

vložil: Renáta Chosraviová

Debrecénska univerzita – Centrum pre poľnohospodárske a ekonomické vedy, Mendelova univerzita v Brne, Česká zemědělská univerzita v Prahe, Poľnohospodárska univerzita v Bydgoszci a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre pripravila putovnú výstavu fotografií s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) – Zmeny hodnotových orientácií (Changing Value Preferences).

vložil: Renáta Chosraviová

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre si 29. januára pripomenula desiate výročie svojho založenia.V aule univerzity sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FBP, na ktorom sa okrem vedenia univerzity a fakulty zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Peter Plavčan, predstavitelia partnerských univerzít, spolupracujúcich inštitúcií a ďalší hostia. • video •