Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa už všeobecne spája s vyjadrovaním vďaky a úcty pedagógom vychovávajúcim naše budúce generácie, rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil  osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity. Na návrh dekanov jednotlivých fakúlt odovzdal 31. marca ďakovný list 6 pedagógom, za celouniverzitné pracoviská bola ocenená riaditeľka Študentských domovov a jedální pri SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Veľké, Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy si 28. marca na Deň učiteľov z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča prevzalo 91 učiteľov a pracovníkov školstva. Medzi 35-timi ocenenými Veľkou medailou sv. Gorazda bol aj  Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., dekan Fakulty agrobiológie a potravinárskych zdrojov SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Vážení pedagógovia, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám pri príležitosti 28. marca - Dňa učiteľov poprial všetko najlepšie a poďakoval sa vám za zodpovednú a náročnú vzdelávaciu a výchovnú prácu, ktorú pre našich študentov a v konečnom dôsledku pre celú spoločnosť vykonávate.

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., zostáva aj naďalej na čele Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Rozhodli o tom členovia akademického senátu v riadnych voľbách tajným hlasovaním, ktoré sa konali 19. februára.

vložil: SPU Web Admin

Vedenie SPU v Nitre na čele s rektorom Dr. h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., sa 10. februára stretlo s predstaviteľmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Ing. Pavlom Ondekom a doc. Ing. Miroslavom Habánom, PhD., ktorí rokovanie iniciovali.