Aktuálne informácie

01.06.2017 14:44:32 vložil Renáta Chosraviová

Komisia SAV priznala Eve Tvrdej vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa  Ing. Eve Tvrdej, PhD., z Katedry fyziológie živočíchov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.  K tomuto úspechu jej 1. júna na pôde univerzity zablahoželal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a  prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. Prítomná bola aj riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech doc. Ing. Tatiana Bojňanská, PhD.

Čítať ďalej…

31.05.2017 11:05:59 vložil SPU Web Editor

Cenu SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov získala Ing. Katarína Drgoňová, PhD., z FZKI a Ing. Tomáš Jambor z FBP

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (SAPV) predstavila víťazov 13. ročníka súťaže mladých vedeckých pracovníkov. Slávnostné odovzdávanie ocenení SAPV sa konalo 30. mája v kongresovej sále Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach. Medzi ocenenými boli dvaja mladí vedeckí pracovníci z SPU, Ing. Tomáš Jambor a Ing. Katarína Drgoňová, PhD.

Čítať ďalej…

30.05.2017 09:22:58 vložil SPU Web Editor

Vysoké ocenenie spolupráce slovenských univerzít s ukrajinskými partnermi

Na pozvanie Ukrajinského vedecko-edukačného konzorcia a Vinickej národnej poľnohospodárskej univerzity sa rektori slovenských univerzít - Peter Bielik, Jana Mojžišová a Rudolf Kropil zúčastnili na pracovnej ceste na Ukrajine.

Čítať ďalej…

25.05.2017 09:51:07 vložil SPU Web Editor

Na strojárskom veľtrhu uspel exponát študenta Technickej fakulty

Na národnom výstavisku Agrokomplex sa dnes skončil 24. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2017, na ktorom sa zúčastnilo vyše 650 vystavovateľov z 23 krajín. Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre reprezentovala expozícia Technickej fakulty.

Čítať ďalej…

22.05.2017 13:53:51 vložil Renáta Chosraviová

Rektor zablahoželal trom novým profesorom SPU

Prezident Andrej Kiska vymenoval 18. mája 30 nových vysokoškolských profesorov. Medzi nimi sú aj traja odborníci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorým bol po predchádzajúcom schválení vo Vedeckej rade Fakulty biotechnológie a potravinárstva a VR Technickej fakulty SPU v Nitre schválený titul profesor. Novým profesorom 22. mája zablahoželal aj rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Čítať ďalej…