Aktuálne informácie

16.11.2016 08:52:05 vložil Renáta Chosraviová

Rektor SPU ocenil vynikajúcich študentov

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2016 rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, v športovej alebo voľnočasovej činnosti a svojimi aktivitami vzorne reprezentovali Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.

Čítať ďalej…

14.11.2016 14:22:39 vložil Renáta Chosraviová

Izraelský veľvyslanec navštívil SPU v Nitre. Vystúpil s prednáškou vo Výskumnom centre AgroBioTech

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech SPU v Nitre zorganizovala prednášku veľvyslanca štátu Izrael v SR  Zviho Avinera Vapniho s názvom Výzvy vývoja a rozdiely medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami: Ako poľnohospodárstvo prispieva k stabilite vo svete a ako Izrael zdieľa svoje know-how s rozvojovými krajinami. Uskutočnila sa  14. novembra v kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech.

Čítať ďalej…

14.11.2016 13:26:39 vložil Renáta Chosraviová

Jaromír Vašíček získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bolo udeľovanie ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky - Ceny za vedu a techniku. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo  10. novembra v Incheba Expo v Bratislave. Medzi ocenenými bol aj  Ing. Jaromír Vašíček, PhD., odborný zamestnanec Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre a Výskumného ústavu živočíšnej výroby, Nitra.

Čítať ďalej…

11.11.2016 16:01:26 vložil Renáta Chosraviová

V rámci Týždňa vedy a techniky sa FBP prezentovala v OC Mlyny

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom podujatia je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti. V našom meste vedu popularizovala Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU, ktorá sa svojimi siedmimi katedrami prezentovala v rámci Týždňa vedy a techniky 9. novembra v nitrianskom Obchodnom centre Mlyny.

Čítať ďalej…

10.11.2016 15:13:31 vložil Renáta Chosraviová

SPU podpísala zmluvu o spolupráci s pivovarníckou spoločnosťou Heineken

Spolupráca medzi univerzitou a firmou, odbornou praxou, prináša obojstranne vzájomnú výhodu. V zmysle týchto slov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a pivovarnícka spoločnosť Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo, podpísali  rámcovú zmluvu o spolupráci vo vedeckovýskumnej a aplikačnej činnosti.

Čítať ďalej…