Aktuálne informácie

22.02.2017 08:52:46 vložil Renáta Chosraviová

Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu organizovala 15. - 16. februára v Nitre 6. ročník Záhradníckeho fóra. Na príprave medzinárodného seminára sa podieľala aj Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Čítať ďalej…

20.02.2017 13:24:07 vložil Renáta Chosraviová

S profesorom Michalom Miovským na tému prevencie drogových a iných závislostí

Rôzne formy závislosti predstavujú pre spoločnosť obrovské riziká. Čo sa deje v oblasti prevencie drogových a iných závislostí, akým spôsobom možno v budúcnosti zlepšiť stav poskytovania programov v uvedenej oblasti na úrovni štátnych alebo neziskových organizácií a čo nové sa odohráva vo vede, ktorá má dopad na uvedenú oblasť, aj to boli okruhy tém odborného seminára o prevencii drogových a iných závislostí prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D., klinického psychológa, prednostu Kliniky adiktológie 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

Čítať ďalej…

15.02.2017 15:48:27 vložil Renáta Chosraviová

Do čitateľskej ankety Slovenka roka 2017 je nominovaná aj prodekanka FBP Adriana Kolesárová

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom 15. februára predstavením  nominantiek odštartovali už deviaty ročník populárnej čitateľskej ankety Slovenka roka. Nominovaná je aj doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka pre vedu a výskum na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Čítať ďalej…

01.02.2017 11:31:51 vložil Renáta Chosraviová

Národná agentúra SAAIC hodnotila program Erasmus+ (KA103)

Úspešná realizácia projektu Erasmus+ na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre pokračovala aj vyhodnotením uplynulého ročníka 2015/2016, keď Národná agentúra SAAIC vyhodnotila veľmi pozitívne priebeh programu Erasmus+ (KA103) - jeho záverečnej správy, na SPU.

Čítať ďalej…

26.01.2017 16:46:00 vložil Renáta Chosraviová

Dobrá prezentácia je základ úspechu. Technická fakulta išla za študentmi do Mlynov

Po predchádzajúcich troch úspešných ročníkoch Dňa otvorených dverí Technickej fakulty SPU v Nitre v obchodnom centre Galéria Mlyny vedenie TF pod taktovkou dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., 26. januára opäť prezentovalo svoju fakultu širokej verejnosti.

Čítať ďalej…