Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Aj keď podľa kalendára i pohľadu z okna kraľuje ešte februárová zima, pri vstupe do skleníkov Botanickej záhrady našej univerzity sa návštevník ocitne akoby v inom svete. Vo svete tisícich farieb, tvarov a vôní. Odborníka aj laika očarí Nežná krása orchideí.

vložil: SPU Web Editor

Vstupné priestory Galérie Mlyny patrili 6. februára katedrám a pracoviskám Technickej fakulty. Záujemcom o štúdium a širokej verejnosti prezentovali nielen akreditované študijné programy, ktoré na fakulte ponúkajú, ale návštevníci si mohli na „vlastnej koži“ vyskúšať aj rôzne novinky zo sveta techniky a technológií.  

vložil: SPU Web Editor

Na sneme Združenia  arborét a botanických záhrad Slovenska, ktorý sa konal 8. februára v Košiciach, bola za predsedníčku na nasledujúce funkčné obdobie vymenovaná Ing. Erika Mňahočnáková, PhD., riaditeľka Botanickej záhrady SPU v Nitre.

vložil: SPU Web Editor

Na decembrovom stretnutí členov SAFE konzorcia - Európskeho združenia pre bezpečnosť potravín so sídlom Bruseli bola Fakulta biotechnológií a potravinárstva SPU v Nitre prijatá za nového člena asociácie.

vložil: SPU Web Editor

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske  a veterinárske vedy pri SAV vyhlásila víťazov súťaže mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Medzi ocenenými boli mladí vedci z SPU v Nitre.