Aktuálne informácie

22.06.2017 09:04:38 vložil Renáta Chosraviová

Promócie absolventov Univerzity tretieho veku na SPU v Nitre

Slávnostnou promóciou 20. júna v Aule Maxima Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ukončili štúdium absolventi Univerzity tretieho veku. V akademickom roku 2016/2017 študovalo na UTV 76 seniorov, osvedčenie si prevzalo 46, ostatní pokračujú v štúdiu.

Čítať ďalej…

19.06.2017 14:07:50 vložil SPU Web Editor

Green week MBA v Podkylave

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zorganizovala pre študentov program MBA AGRIMBA medzinárodné podujatie  Green Week. Podujatie po odbornej stránke zastrešil profesor Bruce Ahrendsen z University of Arkansas, USA.

Čítať ďalej…

15.06.2017 15:14:34 vložil Renáta Chosraviová

Čestný doktorát pre prof. Włodzimierza Sadyho a prof. Ivana Krefta

Na SPU v Nitre sa 15. júna konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU v  Nitre, rozšírené o vedecké rady fakúlt, ktoré sa konalo pri príležitosti udelenia titulu Doctor honoris causa dvom medzinárodne uznávaným osobnostiam pedagogického a vedeckého života. Na návrh Vedeckej rady SPU bol udelený čestný titul prof. dr. hab. inż. Włodzimierzovi Sadymu, rektorovi Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, Poľsko. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre si čestným doktorátom uctila akademika prof. Dr. M.Sc. Ivana Krefta, Ph.D., z Ústavu výživy v Ľubľane, Slovinsko.

Čítať ďalej…

09.06.2017 15:41:37 vložil Renáta Chosraviová

Kôň v službách človeka

Je už dlho známe, že kone sú spoločensky vyspelé zvieratá. Vedci  dokonca zistili, že sú múdrejšie ako sme si mysleli - dokážu čítať aj ľudské emócie. A práve tieto ušľachtilé zvieratá boli centrom pozornosti v rámci podujatia s názvom Kôň v službách človeka. Konalo sa 8. júna v Jazdeckom centre Katedry špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

Čítať ďalej…

09.06.2017 08:19:30 vložil Renáta Chosraviová

Delegácia z Nórska navštívila bioplynovú stanicu v Kolíňanoch

Rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prijal 7. júna delegáciu z Nórska.

Čítať ďalej…