Aktuálne informácie

09.12.2016 15:14:32 vložil Renáta Chosraviová

Víťazom Študentskej podnikateľskej ceny 2016 je aj Matúš Krajčí a Marek Plachý z FEM. M. Krajčí dostal aj cenu ministra

V priestoroch ústredia Slovenskej sporiteľne, a.s., v Bratislave sa 1. decembra konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu Študentská podnikateľská cena 2016. Medzi piatimi finalistami súťaže sú aj dvaja naši študenti z Fakulty ekonomiky a manažmentu – Bc. Marek Plachý a Bc. Matúš Krajčí, ktorý dostal aj cenu ministra školstva SR o najzaujímavejší študentský podnikateľský nápad.

Čítať ďalej…

08.12.2016 12:47:50 vložil Renáta Chosraviová

SPU podpísala zmluvy o spolupráci s Univerzitou Karola Esterházyho

Naštartovanie intenzívnej bilaterálnej spolupráce v oblasti vedy, vzdelávania a výskumu bolo predmetom stretnutia piatich zástupcov maďarskej Univerzity Karola Esterházyho (EKU), vedených rektorom Dr. habil. Kálmánom Liptaiom, PhD., s vedením SPU v Nitre. Vzácnych hostí na pôde SPU privítal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prítomná bola aj predsedníčka AS SPU doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., a zástupcovia fakúlt. 

Čítať ďalej…

06.12.2016 12:35:18 vložil Renáta Chosraviová

Rektor SPU sa stal čestným profesorom Belgorodskej štátnej poľnohospodárskej univerzity

Zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod vedením rektora Dr.h.c. prof. Ing.  Petra Bielika, PhD., navštívili od 1. do 5. decembra významné partnerské univerzity v Ruskej federácii. Na Belgorodskej štátnej poľnohospodárskej univerzite rektorovi SPU udelili čestný titul Profesor honoris causa.

Čítať ďalej…

02.12.2016 12:03:06 vložil Renáta Chosraviová

Rektor SPU ocenil jubilujúcich zamestnancov

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, ocenil pri príležitosti životného jubilea Ing. Alenu Jančuškovú, tajomníčku Technickej fakulty SPU a prof. Ing. Jozefa Goliana, Dr., vedúceho Katedry hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva.

Čítať ďalej…

30.11.2016 11:27:27 vložil SPU Web Editor

Rektor SPU odovzdal dekréty novým docentom

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 30. novembra, si z rúk rektora SPU Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., prevzali dekréty noví docenti.

Čítať ďalej…