Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 7. decembra uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU. Súčasťou programu bolo odovzdanie dekrétov siedmim novým docentom.

vložil: Renáta Chosraviová

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval 4. decembra 30 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl. Medzi nimi je aj prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc., z Katedry štatistiky a operačného výskumu Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, ktorá bola vymenovaná za profesorku v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky.

vložil: Renáta Chosraviová

European Retail Agency (ERA) zaradila rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., do svojej Siene slávy. Na rok 2018 sa tak prof. Peter Bielik stáva oceňovanou osobnosťou ERA. Ocenenie v minulých rokoch získali významné osobnosti z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj zástupcovia praxe a verejného života. V roku 2014 toto ocenenie získal bývalý premiér Talianska a prezident Európskej komisie Romano Prodi.

vložil: SPU Web Editor

Posledný novembrový deň sa v kongresovej sále VC ABT uskutočnil 2. ročník Dňa vedy vo VC ABT, ktorého cieľom bolo priblížiť kľúčové objekty výskumného záujmu na našej univerzite aj z pohľadu spoločenských a humanitných vied.

vložil: Renáta Chosraviová

Okolie známeho a vyhľadávaného Biskupského hostinca v Nitrianskom mestskom parku na Sihoti sa mení a tento priestor postupne dostáva úplne novú podobu.