Aktuálne informácie

30.11.2015 09:39:24 vložil SPU Web Editor

Rektor odovzdal dekréty novým docentom

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 30. novembra, odovzdal rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dekréty siedmim novým docentom.

Čítať ďalej…

25.11.2015 08:46:04 vložil SPU Web Editor

Tretia úloha univerzít v regionálnom rozvoji: diskusia na pôde SPU v Nitre

V súvislosti s prebiehajúcim projektom pod názvom Strengthening the Impact of Higher Education in the Regions  (HEREG) programu Erasmus+ sa 24. novembra uskutočnila na pôde SPU  skupinová diskusia s reprezentantmi univerzít pôsobiacich v regiónoch západného Slovenska.

Čítať ďalej…

18.11.2015 15:13:37 vložil Renáta Chosraviová

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva rektor ocenil najlepších študentov

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2015 rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil  úspešných študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, ale aj v športovej a voľnočasovej činnosti a svojimi aktivitami reprezentovali univerzitu a šíria jej dobré meno doma i v zahraničí.

Čítať ďalej…

13.11.2015 13:28:28 vložil Renáta Chosraviová

Diplomy si prevzali noví doktorandi a absolventi MBA štúdia

V priestoroch auly SPU – národnej kultúrnej pamiatky sa 13. novembra za prítomnosti akademických funkcionárov všetkých fakúlt SPU konali promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a odovzdanie certifikátov absolventom medzinárodného MBA štúdia Agrárny obchod a podnikanie.

Čítať ďalej…

28.10.2015 10:47:04 vložil Ing. Lucia Grešová

Mongolská univerzita prejavila záujem o akreditáciu programu MBA AGRIMBA

Od 19. do 22. októbra sa uskutočnila akreditačná návšteva na Mongolskej poľnohospodárskej univerzite (MPU) v Ulanbátare pod vedením rektora SPU a predsedu výkonného výboru siete AGRIMBA Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.

Čítať ďalej…