Aktuálne informácie

11.09.2015 13:03:03 vložil Renáta Chosraviová

Prestížne štúdium MBA v agrárnom obchode a podnikaní má ďalších absolventov

Na SPU v Nitre sa 11. a 12. septembra konajú obhajoby záverečných projektov dvojročného štúdia MBA Agribusiness and Commerce v anglickom jazyku, ktoré je akreditované výborom Medzinárodnej siete spolupracujúcich univerzít AGRIMBA a prebieha pod gestorstvom rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.

Čítať ďalej…

09.09.2015 13:48:03 vložil Renáta Chosraviová

SPU sa úspešne prezentovala na výstave EXPO 2015 v Miláne

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vedení rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., 4. - 5. septembra zúčastnili na medzinárodnej výstave EXPO 2015 v Miláne.

Čítať ďalej…

02.09.2015 14:45:34 vložil Renáta Chosraviová

Prof. Eleonóra Marišová je novou prorektorkou SPU

Prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.,  bola s účinnosťou od 1. septembra 2015 poverená  výkonom funkcie prorektorky  SPU v oblasti rozvoja univerzity so zameraním na strategické projekty. Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., jej odovzdal  2. septembra poverovací dekrét. 

Čítať ďalej…

31.08.2015 09:19:24 vložil Renáta Chosraviová

Z monitoringu médií: Toto sú najlepšie univerzity na Slovensku

Vyplynulo to z výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl. Najlepšie v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene.Vyplynulo to z výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl, ktorej výsledky 27.8. prezentoval minister školstva Juraj Draxler spolu s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.

Čítať ďalej…

28.08.2015 09:43:54 vložil SPU Web Editor

SPU obhájila status univerzity

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády, na svojom 88. zasadnutí v Trnave, jednomyseľne rozhodla, že odporučí Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradiť Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre medzi vysoké školy univerzitného typu aj pre ďalšie obdobie. Na zasadnutí sa zúčastnil rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. a prorektorka pre vzdelávanie a ECTS prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Čítať ďalej…