Aktuálne informácie

01.07.2015 12:12:24 vložil Renáta Chosraviová

Nitrianska letná univerzita dnes otvorila svoje brány

Slávnostnou imatrikuláciou v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka SPU v Nitre 1. júla odštartovala Nitrianska letná univerzita (NLU) - spoločný projekt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, určenej pre deti vo veku 8 - 11 rokov.

Čítať ďalej…

30.06.2015 15:03:38 vložil Renáta Chosraviová

Predstavitelia poprednej ukrajinskej univerzity majú záujem o aktívnu spoluprácu

Hľadať nové príležitosti pre spoluprácu, získať aktuálne informácie o vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti SPU a tiež predstaviť  nové trendy na svojej univerzite, bol hlavný cieľ návštevy SPU päťčlennou delegáciou z Národnej univerzity prírodných a environmentálnych vied (NUPEV) v Kyjeve na Ukrajine,  vedenou rektorom prof. Stanislavom M. Nikolayenkom, ktorá sa konala 30. júna.

Čítať ďalej…

29.06.2015 08:05:10 vložil Ing. Lucia Grešová

Prof. Peter Bielik sa stal novým predsedom výkonného výboru siete AGRIMBA

Na kongrese AGRIMBA AVA 2015 v Poreči 17. - 20. 6. 2015 bol prof. Peter Bielik, rektor SPU v Nitre, zvolený za predsedu výkonného výboru siete AGRIMBA.  Sekretariát siete aj naďalej zostáva na univerzite vo Wageningene. Generálnym tajomníkom sekretariátu sa stal prof. Wim Heijman.

Čítať ďalej…

24.06.2015 16:26:27 vložil Renáta Chosraviová

Špičkoví americkí experti sa podelia o svoje skúsenosti s fungovaním potravinového inkubátora

Skúsení odborníci z LSU - prorektor prof. John Russin a riaditeľka potravinového inkubátora (LSU AgCenter Food Incubator) Gaye M. Sandoz, absolvujú od 24. júna na SPU v Nitre pracovný pobyt. Počas prvého dňa ich v sprievode poverenej riaditeľky Výskumného centra AgroBioTech doc. Ing. Tatiany Bojňanskej, CSc., prijal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.   

Čítať ďalej…

16.06.2015 18:39:48 vložil Renáta Chosraviová

Na SPU promovali absolventi Univerzity tretieho veku

V Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka SPU v Nitre sa 16. júna konali slávnostné promócie 36 absolventov Univerzity tretieho veku, ktorí si z rúk promótorky prevzali absolventské osvedčenia.

Čítať ďalej…