Aktuálne informácie

03.08.2015 18:58:09 vložil Renáta Chosraviová

Stanislav Becík odovzdal rektorovi SPU žatevný veniec

Predseda ZAD Dvory nad Žitavou Stanislav Becík navštívil 3. augusta Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, aby rektorovi Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD.,  odovzdal tradičný žatevný veniec ako symbol práce ľudských rúk, tohtoročnej žatvy a úrody.

Čítať ďalej…

21.07.2015 09:12:48 vložil SPU Web Editor

Žatva na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku sa chýli ku koncu

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., navštívili 17. júla Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., v Kolíňanoch, aby sa oboznámili s priebehom a predbežnými výsledkami tohoročnej žatvy. V sprievode Ing. Petra Brezovského, PhD., riaditeľa Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku si prezreli porasty kukurice osivovej, pšenice a tekvice bezšupkovej olejnej.

Čítať ďalej…

13.07.2015 14:19:39 vložil Renáta Chosraviová

Na FEM otvorili čínsko-slovenskú letnú školu

Fakulta ekonomiky a manažmentu pod záštitou SPU v spolupráci s Tianjinskou univerzitou v Číne organizuje prvý ročník letnej školy (LŠ) Chinese studies & Agribusiness - European studies & Agribusiness pre študentov oboch univerzít.  Od  12. do 25. júla ho na FEM absolvuje 18 študentov Tianjinskej univerzity vsprievode dvoch pedagógov. Na slávnostnom otvorení 13. júla ich privítal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Čítať ďalej…

03.07.2015 15:33:31 vložil Renáta Chosraviová

Deň Vidieckej univerzity tretieho veku vyvrcholil slávnosťou v aule

V Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka sa 3. júla konal Deň Vidieckej univerzity tretieho veku, ktorý bol vyvrcholením rovnomenného vzdelávacieho projektu a zároveň príležitosťou zhodnotiť túto inovatívnu formu vzdelávania seniorov na SPU v Nitre. Projekt sa na SPU v Nitre realizuje od roku 2013.

Čítať ďalej…

01.07.2015 12:12:24 vložil Renáta Chosraviová

Nitrianska letná univerzita dnes otvorila svoje brány

Slávnostnou imatrikuláciou v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka SPU v Nitre 1. júla odštartovala Nitrianska letná univerzita (NLU) - spoločný projekt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, určenej pre deti vo veku 8 - 11 rokov.

Čítať ďalej…