Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach udelila pri príležitosti 70. výročia svojho založenia pamätnú medailu Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Z rúk rektorky UVLF prof. Jany Mojžišovej ju 16. septembra na slávnostnom zasadnutí akademickej obce prevzala rektorka SPU doc. Klaudia Halászová.

vložil: Renáta Chosraviová

K zelenej infraštruktúre SPU v Nitre prispievajú svojimi novými projektmi aj študenti. Príkladom je aj projekt komunitného kompostovania pre študentov, ktorí bývajú na študentskom domove.

vložil: Renáta Chosraviová

Filozofiu zelenej univerzity napĺňa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre ďalší projekt. Jeho cieľom je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, adaptácia urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, ako aj zlepšenie environmentálnych aspektov na verejnom priestranstve univerzity. Okrem zlepšenia mikroklímy v mestskom prostredí pôjde aj o zachovanie biodiverzity, ekologickej stability a estetickej funkcie riešeného areálu.

vložil: SPU Web Editor

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre patrí medzi štvoricu slovenských univerzít, zaradených do hodnotenia Times Higher Education World University Ranking.  Výsledky nového ročníka jedného z najprestížnejších univerzitných rankingov predstavili 11. septembra v  Zürichu. V rebríčku Europe Teaching Ranking sa SPU umiestnila v TOP 200.

vložil: SPU Web Editor

Na futbalom štadióne v Lieskovci v okrese Zvolen sa 12. septembra uskutočnil tradičný Turnaj troch univerzít o putovný pohár rektora. Záštitu nad podujatím prevzal prof. Rudolf Kropil, rektor zvolenskej Technickej univerzity. Víťaznú šnúru futbalistov SPU tento rok prerušil domáci tím, ktorému v penaltovom rozstrele viac prialo šťastie a stal sa víťazom turnaja.